Stilizacija liste upotrebom ::before pseudo selektora

U ovom tutorijalu pričamo o tome kako stilizovati elemente liste upotrebom pseudo selektora ::before. Za početak smo izmenili predefinisanu stilizaciju liste upotrebom css svojstva:

ul {
 list-style: none; /* remove the default */
}

Liste imaju i svoja predefinisana svojstva vezana za marginu i padding u pretraživačima iz tog razloga resetujemo njihova svojstva na sledeći način:

ul, li {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

Nakon što smo pripremili reset, primenjujemo ::before selektor na svaki li element na stranici. Unutar ovog pravila napravićemo ikonicu koristeći HTML simbol za checkmark, a pomoću border svojstva napravićemo krug oko ikonice. Kod izgleda ovako:

li::before {
  content: '\2714';      /* Za check mark element */
  color: #2A23C2;       /* Menjamo boju elementa */
  border: 3px solid #2A23C2; /* Postavljamo border */
  border-radius: 50%;     /* Pravimo krug */
  margin-right: 12px;     /* Da razdvojimo ikonicu od teksta unutar liste */
  display: inline-flex;    /* Koristimo inline-flex kako bismo manipulisali ikonicom */
  width: 30px;        /* Podešavamo širinu */
  height: 30px;        /* Podešavamo visinu */ 
  align-items: center;    /* Centriramo sadržaj vertikalno */
  justify-content: center;  /* Centriramo sadržaj horizontalno */
 }

Isprobaj na codepenu-u ispod:

See the Pen ::before pseudo selector by Ivana (@ivis27) on CodePen.

Ukoliko više voliš da pratiš video materijal pogledaj tutorijal na linku ispod:

Similar Posts